Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Чухаг хотхон
Миний сагс