Байр-7-ийн урд Хүслэн төв, 3-р Хороо, Улаанбаатар, Баянгол Дүүрэг,
Миний сагс