Хаяг

Баянгол дүүрэг, зурагтын хуучин эцэс, автобусны буудлаас хойш зам дагуу, өртөнцийн зүгээр зүүн талд шилэн 2 давхрын урдуур эргээд хойшоо өгсөх замд. Оранж өнгөтэй 24 спорт заал

24 спорт заал

24 спорт заал

Манай заалнууд

24 спорт заал 24 спорт заал
Цаг: 50,000₮ / Өдөр: ₮