Сагсан бөмбөг

Чингэлтэй спорт хорооны заал Чингэлтэй дүүргийн спорт хороо
Цаг: 120,000₮ / Өдөр: 1,200,000₮
G спорт заал G спорт заал
Цаг: 75,000₮ / Өдөр: ₮
24 спорт заал 24 спорт заал
Цаг: 50,000₮ / Өдөр: ₮
Туул кондоминиум спорт заал Туул кондоминиум спорт комплекс
Цаг: 60,000₮ / Өдөр: 1,000,000₮
Хан жаргалант спорт заал Хан жаргалант
Цаг: 90,000₮ / Өдөр: ₮
Этүгэн Их Сургуулийн спорт заал Этүгэн Их Сургууль
Цаг: 150,000₮ / Өдөр: 1,500,000₮
Техник Технологийн дээд сургуулийн спорт заал Техник Технологийн дээд сургууль
Чухаг спорт заал Чухаг спорт төв
Цаг: 130,000₮ / Өдөр: ₮