Хишиг бүрэн дунд сургуулийн спорт заал
10₮
Хаяг байршил
Миний сагс